Het Eilandhuis - Huur een tinyhouse in Zeeland - Biobased Recreatie - Besef Boer Slider

Eiland | Over ons

Binnen traditionele bouwprojecten kan relatief eenvoudig een planning gemaakt worden doordat er veel ervaring is met doorlooptijd van fases binnen een bouwtraject. Daarnaast zijn benodigde materialen met een paar klikken besteld en wordt gebruik gemaakt van beproefde bouwmethodes. Voor het biobased en circulaire tiny house was het online bestellen van materiaal niet mogelijk. Allereerst moesten materiaaleigenschappen onderzocht worden. Het achterhalen van de eigenschappen van de biobased materialen bleek naast het vinden van de betreffende materialen een grote maar interessante opgave. Hiervoor is samen opgetrokken met studenten van de HZ University of Applied Science binnen het lectoraat Biobased bouwen. 

 

 

 

 

Boek het Eilandhuis Nu!

Daarnaast hebben uiteenlopende gesprekken en bezoeken plaats gevonden van agrariër tot gewasverwerker en productleverancier. Vanuit de materiaaleigenschappen en beschikbaarheid kon inpassing in het ontwerp plaatsvinden. Omdat het materialenonderzoek en materiaalverwerving veel tijd koste is besloten het bouwproces op te starten omdat verschillende materialen ook tijdens de bouw op toepassing getest diende te worden. Daarbovenop kwam dat naast het toepassen van biobased en circulaire materialen tevens  de bouwmethode afgestemd diende te worden op circulaire principes. Zo diende losmaakbaarheid op materiaal, product of elementniveau zoveel als mogelijk geborgd te worden. Dit proces was een wisselwerking tijdens de bouw tussen ontwerp en bouw. Doordat veel afstemming, herontwerpen en materiaalaanpassingen in soort- en/of hoeveelheid in het bouwproces zaten ontstond de daarbij horende uitloop in doorlooptijd van de bouw.

 

 

 

 

De bouwers